Coaching w rozwoju osobistym

CoachingO rozwoju osobistym mówi się wiele: o tym, jak jest potrzebny, jak ceni się dziś ludzi, którzy inwestują w siebie i chcą się rozwijać. Można to czynić na wiele sposobów, na przykład poprzez branie udziału w kursach, szkoleniach lub dzięki czerpaniu nauki ze zmian, jakie niesie życie. popularne staje się jednak jeszcze jedno słowo, silnie związane z rozwojem osobistym, a mianowicie: coaching. Czym jest i jak pomaga nam w rozwoju?

Czym jest coaching?

Coaching to zorganizowany, interaktywny proces szkoleniowy, mający na celu zwiększanie naszej efektywności w działaniu i tym samym szybsze osiągniecie celu, co przyczynia się do naszego rozwoju osobistego. Coaching czerpie z psychologii, wykorzystuje bowiem szereg metod, bazujących na procesach poznawczych, w tym myśleniu, pamięci i motywacji. Coaching skupia się na wielu aspektach naszego życia, w tym na kwestiach, związanych z biznesem i pracą zawodową ale i na relacjach z innymi ludźmi i komunikacji interpersonalnej. Celem takiego trenerstwa jest bowiem dokonywanie zmian w sposób świadomy przez klienta z wykorzystaniem posiadanych zasobów, nabywaniu nowych oraz dzięki obserwacji siebie i swoich zachowań. Opiera się na pytaniach, które zadane są klientowi i na które w trakcie procesu szkoleniowego, pod okiem coacha, poszukuje on odpowiedzi. Trener, czyli coach, jest więc niejako przewodnikiem ale nie wskazuje gotowych rozwiązań.

Cechy coachingu

Definicja coachingu wyznacza nam już kilka jego cech: coaching nie jest dyrektywny, nie narzuca gotowych rozwiązań ale uczy, jak do nich dojść. Jest również metodą dobrowolną, dokonuje się w przyjaznej i życzliwej atmosferze. Jego istotą jest dokonywanie świadomych zmian poprzez proces wykorzystania posiadanych możliwości, prowadzący do zwiększenia efektywności w działaniu. Jako, że umiejętności, wypracowane w trakcie szkolenia można wykorzystać w wielu dziedzinach życia, coaching ma kilka podtypów.

Rodzaje coachingu

Istnieje wiele typów coachingu. Najpopularniejsze z nich to life coaching oraz coaching zawodowy. Life coaching, to proces szkoleniowy, nastawiony na zmiany w życiu osobistym, w tym w relacjach interpersonalnych. Poprzez szybsze i efektywniejsze rozwiązywanie osobistych problemów pozwala on na poprawę jakości życia w wielu sferach. Bazuje na naprawie relacji z innymi, a tym za partnerem oraz dziećmi, zwiększenie kreatywności, ustaleniu i realizacji życiowych celów, lepszej dbałości o siebie, swoje zdrowie i wygląd czy poprawę sytuacji finansowej. Z kolei coaching zawodowy sprzyja poprawie jakości pracy i wydajności pracowników. Jego celem jest wspieranie pracownika w wykonywaniu powierzonych mu zadań oraz udzielanie wskazówek podczas rozwiązywania ewentualnych problemów. Ten rodzaj coachingu posiada szczególny podtyp znany jako coaching ścieżki kariery. Jego rolą z kolei jest wspieranie młodych ludzi, stojących u progu zawodowego życia, w wyborze kierunku dalszego kształcenia oraz przyszłej profesji.

Jak zostać coachem?

Aby zostać coachem niezbędne jest ukończenie szeregi szkoleń oraz kursów dedykowanych osobistym trenerom. Mile widziane są także studia kierunkowe, w tym ukończona psychologia, socjologia, kierunki typowo biznesowe lub związane z zasobami ludzkimi. Bycie trenerem to oczywiście konieczność ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, nastawiajmy się więc na własny rozwój zarówno prywatny, jak i zawodowy.

Coaching to nie wszystko - inne metody wspierania rozwoju

Poza coachingiem wyróżniamy również szereg innych form wspierania rozwoju osobistego i zawodowego, w tym konsulting, doradztwo, szkolenia czy mentoring, kiedy to rad udziela nam starszy stażem i bardziej doświadczony specjalista.Zobacz podobne:
Wielokulturowość i multikulturalizm

WielokulturowośćFundamentem wielokulturowości i multikulturalizmu jest kultura. Oba pojęcia najczęściej spotykane są w wysoko rozwiniętych grupach społecz

Co należy wiedzieć, gdy decydujemy się na zakup komputera przemysłowego?

Komputer w fabryceW fabrykach konieczność zakupu dostosowanych do panujących warunków pracy komputerów przemysłowych jest czymś oczywistym. Sytuacja zup

Mentoring, czyli kiedy uczeń naśladuje mistrza

MentoringZnanych jest wiele sposobów stymulowania rozwoju osobistego. Ostatnimi czasy popularność zyskuje mentoring, czyli relacja pomiędzy uczniem i mistrzem, k