Znane algorytmy

Jest kilka znanych algorytmów, które przeszły do historii. Jednym z nich jest algorytm Euklidesa. Jest to algorytm, który służy do znajdowania największego wspólnego dzielnika, określanego jako NWD. Jest to największy wspólny dzielnik dwóch liczb naturalnych, niekoniecznie kolejnych. Autorem tego algorytmu jest Euklides z Knidos, ciąg czynności nie wymaga również rozkładania liczb na czynniki pierwsze. Jak dokonać tej operacji? Najpierw należy wybrać liczbę a i b, później resztę z dzielenia oznacza się jako c. Następnie liczbę a zastępuje się liczbą b, a b: liczbą c.

Jeżeli teraz b jest równe zero, to największy wspólny dzielnik jest równy liczbie a. W przeciwnym wypadku przechodzimy do kolejnego dzielenia a przez b. Znany jest również algorytm Levenberga-Marquardta, który służy do optymalizacji nieliniowej. Jest to algorytm iteracyjny. Łączy w sobie metodę największego wspólnego dzielnika jak i sposób Gaussa-Newtona. Te algorytmy są dziś bardzo często wykorzystywane w matematyce i informatyce.Zobacz podobne:
Sposoby prezentacji algorytmów

Jest kilka sposób prezentowania algorytmów. Pierwszym z nich jest słowny opis czynności. Jest to opisywanie tego, co należy zrobić, by osiągnąć zamierzony rezultat. Oprócz słownego opisu, algorytmy można przedstawiać również w postaci listy kroków, schematu blokowego

Algorytmy warunkowe

Algorytmy dzielą się najprościej na liniowe, czyli sekwencyjne oraz warunkowe, z rozgałęzieniami. Algorytmy liniowe nie mają żadnych warunków do spełnienia, obejmują one ciąg czynności, które wykonuje się kolejno: jedna po drugiej. Bardzo prostymi przykładami są przep

Algorytmy liniowe

Przykładów algorytmów liniowych możemy do woli szukać w naszym życiu codziennym. Są to takie rodzaje algorytmów, które zawiera czynności wykonywane jedna po drugiej. Bardzo dobrym przykładem takiego algorytmu jest przepis na jakąś potrawę. Można również podać inny: wy