Nauki przyrodnicze

Termin nauki przyrodnicze to dość mało precyzyjne określenie nauk ścisłych, które zajmują się opisywaniem i badaniem różnorodnych aspektów świata materialnego, zarówno ożywionego jak i nieożywionego.

Do najważniejszych zalicza się takie nauki, jak: astronomia, chemia, biologia, nauki o Ziemi oraz fizyka. Astronomia zajmuje się badaniem ciał niebieskich. Interesujące są dla niej również zjawiska, które zachodzą we wszechświecie. Chemia nada naturę różnych substancji oraz relacje zachodzące miedzy nimi. Interesujące są dla niej reakcje chemiczne, czyli takie podczas których zmieniają się właściwości danej substancji.

Z kolei biologia jest nauką, która zajmuje się badaniem życia i organizmów żywych. Przedmiotem badań nauk o Ziemi jest oczywiście nasza planeta. W ich obrębie wyróżnia się między innymi: geografię, geofizykę, geodezję czy geologię. Fizyka jest nauką, która zajmuje się właściwości materii, jej przemian oraz oddziaływań, jakie zachodzą miedzy ciałami. Dzieli się na wiele działów i mniejszych dziedzin.Zobacz podobne:
Ważne wynalazki

Fizyka jako nauka może się poszczycić wieloma istotnymi dla ludzkości wynalazkami. Pierwsze z nich dotyczą wynalezienia maszyn prostych. Są to na przykład koło czy klin. Ludzie już dawno zorientowali się, że ciężar

Złudzenia optyczne w przyrodzie

Nasze oczy ulegają wielu złudzeniom optycznym, które na co dzień spotykamy wokół siebie. Weźmy na przykład piękny zachód Słońca. Zwykle wydaje nam się, że ma ono wtedy ciemnobrunatna barwę, a przecież jeszcze w dzi

Widzimy przeszłość

Wiele osób nie docenia tego, jak fascynująca nauką jest fizyka. Wiele ciekawostek z tej dziedziny wiedzy zaskakuje i zdumiewa. Jak to możliwe, że możemy widzieć przeszłość?