Kurs obsługi wózka widłowego - najważniejsze informacje

Obsługa wózka widłowegoWózek widłowy, to dość specyficzne narzędzie pracy. Jest on zwrotny, szybki i można go wykorzystać w różnych, często niedostępnych lokalizacjach. Niestety, praca na nim wymaga odpowiednich kwalifikacji. Nic w tym dziwnego - jest to przecież dość skomplikowane i zaawansowane narzędzie pracy, które nieodpowiednio wykorzystane może doprowadzić do poważnych strat.

Czego zatem możemy dowiedzieć się na kursie obsługi wózka widłowego?

Budowa i zasada działania

Pierwszą kwestią, którą poznamy w czasie trwania tego kursu, będzie budowa i zasada działania wózka widłowego. Osoby szkolące się na to stanowisko, zapoznają się z dokładną charakterystyką i budową wózka, dzięki czemu będą one przygotowane do jego bezpiecznego prowadzenia na terenie zakładu pracy.

Jazda, jazda i jeszcze raz jazda...

Celem każdego kursu na wózek widłowy, jest jak najlepsze przygotowanie absolwenta do manewrowania wspomnianym wózkiem, przy ograniczonej powierzchni zakładu przemysłowego bądź hali produkcyjnej. Jeśli wybraliśmy dobry i profesjonalny kurs, to będziemy mogli liczyć na dużą liczbę godzin nauki praktycznej.

Zasady poruszania się

Kolejnym, bardzo istotnym elementem szkolenia, będzie zrozumienie wszystkich kwestii związanych z bezpiecznym poruszaniem się wózkiem widłowym po terenie zakładu pracy. Należy pamiętać, że tego typu szkolenie, musi przygotować nas na sytuacje awaryjne. Musimy wyćwiczyć w sobie pewną zdolność do bardzo szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe, które na terenie każdego zakładu pracy mogą się przecież pojawić.

Kwestie BHP

Wózek widłowy, to dość specyficzne narzędzie pracy. Z pewnością jest to bardzo zaawansowany sprzęt. To z kolei oznacza, że musimy zaznajomić się ze wszystkimi najważniejszymi kwestiami, związanymi z przepisami BHP. I nie chodzi tu tylko o bezpieczną jazdę, ale przede wszystkim o bezpieczną dla siebie i innych eksploatację pojazdu.

Butla

Wózek widłowy, to nie żuraw HDS... Pracuje on najczęściej w zamkniętych pomieszczeniach. To oznacza, że nie może on opierać się na tradycyjnym paliwie, lecz musi opierać pracę swojego silnika na ekologicznym gazie. To z kolei rodzi trudności związane z koniecznością wymiany butli.

Na każdym szkoleniu dotyczącym obsługi wózka widłowego, należy zapoznać się z wymianą tejże butli. Na samym początku musi zrobić to osoba prowadząca szkolenie. Następnym krokiem, będzie własnoręczne wymienienie butli, z zachowaniem wszystkich najważniejszych kwestii bezpieczeństwa.

Urząd Dozoru Technicznego

Za przeprowadzenie kursu na wózek widłowy, odpowiedzialny jest (podobnie zresztą jak w przypadku kursu na żuraw wieżowy) Urząd Dozoru Technicznego. Dlatego też uczestnicy szkolenia, powinni zostać przeszkoleni w kwestii dopuszczenia wózka widłowego do dalszej eksploatacji. Informacje te, powinny również obejmować sposoby i metody konserwacji wózka, gdyż jako operatorzy sprzętu jesteśmy do tego zobowiązani.

Mnogość różnych zagadnień związanych z wózkiem widłowym, powinna przedłożyć się na czas trwania kursu. Nie powinien być on krótszy niż 60 godzin.

Artykuły:Zobacz podobne:
Wielokulturowość i multikulturalizm

WielokulturowośćFundamentem wielokulturowości i multikulturalizmu jest kultura. Oba pojęcia najczęściej spotykane są w wysoko rozwiniętych grupach społecz

Mentoring, czyli kiedy uczeń naśladuje mistrza

MentoringZnanych jest wiele sposobów stymulowania rozwoju osobistego. Ostatnimi czasy popularność zyskuje mentoring, czyli relacja pomiędzy uczniem i mistrzem, k

Coaching w rozwoju osobistym

CoachingO rozwoju osobistym mówi się wiele: o tym, jak jest potrzebny, jak ceni się dziś ludzi, którzy inwestują w siebie i chcą się rozwijać. Można to czynić na