Kurs obsługi wózka widłowego - najważniejsze informacje

Obsługa wózka widłowegoWózek widłowy, to dość specyficzne narzędzie pracy. Jest on zwrotny, szybki i można go wykorzystać w różnych, często niedostępnych lokalizacjach. Niestety, praca na nim wymaga odpowiednich kwalifikacji. Nic w tym dziwnego - jest to przecież dość skomplikowane i zaawansowane narzędzie pracy, które nieodpowiednio wykorzystane może doprowadzić do poważnych strat.

Czego zatem możemy dowiedzieć się na kursie obsługi wózka widłowego?

Budowa i zasada działania

Pierwszą kwestią, którą poznamy w czasie trwania tego kursu, będzie budowa i zasada działania wózka widłowego. Osoby szkolące się na to stanowisko, zapoznają się z dokładną charakterystyką i budową wózka, dzięki czemu będą one przygotowane do jego bezpiecznego prowadzenia na terenie zakładu pracy.

Jazda, jazda i jeszcze raz jazda...

Celem każdego kursu na wózek widłowy, jest jak najlepsze przygotowanie absolwenta do manewrowania wspomnianym wózkiem, przy ograniczonej powierzchni zakładu przemysłowego bądź hali produkcyjnej. Jeśli wybraliśmy dobry i profesjonalny kurs, to będziemy mogli liczyć na dużą liczbę godzin nauki praktycznej.

Zasady poruszania się

Kolejnym, bardzo istotnym elementem szkolenia, będzie zrozumienie wszystkich kwestii związanych z bezpiecznym poruszaniem się wózkiem widłowym po terenie zakładu pracy. Należy pamiętać, że tego typu szkolenie, musi przygotować nas na sytuacje awaryjne. Musimy wyćwiczyć w sobie pewną zdolność do bardzo szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe, które na terenie każdego zakładu pracy mogą się przecież pojawić.

Kwestie BHP

Wózek widłowy, to dość specyficzne narzędzie pracy. Z pewnością jest to bardzo zaawansowany sprzęt. To z kolei oznacza, że musimy zaznajomić się ze wszystkimi najważniejszymi kwestiami, związanymi z przepisami BHP. I nie chodzi tu tylko o bezpieczną jazdę, ale przede wszystkim o bezpieczną dla siebie i innych eksploatację pojazdu.

Butla

Wózek widłowy, to nie żuraw HDS... Pracuje on najczęściej w zamkniętych pomieszczeniach. To oznacza, że nie może on opierać się na tradycyjnym paliwie, lecz musi opierać pracę swojego silnika na ekologicznym gazie. To z kolei rodzi trudności związane z koniecznością wymiany butli.

Na każdym szkoleniu dotyczącym obsługi wózka widłowego, należy zapoznać się z wymianą tejże butli. Na samym początku musi zrobić to osoba prowadząca szkolenie. Następnym krokiem, będzie własnoręczne wymienienie butli, z zachowaniem wszystkich najważniejszych kwestii bezpieczeństwa.

Urząd Dozoru Technicznego

Za przeprowadzenie kursu na wózek widłowy, odpowiedzialny jest (podobnie zresztą jak w przypadku kursu na żuraw wieżowy) Urząd Dozoru Technicznego. Dlatego też uczestnicy szkolenia, powinni zostać przeszkoleni w kwestii dopuszczenia wózka widłowego do dalszej eksploatacji. Informacje te, powinny również obejmować sposoby i metody konserwacji wózka, gdyż jako operatorzy sprzętu jesteśmy do tego zobowiązani.

Mnogość różnych zagadnień związanych z wózkiem widłowym, powinna przedłożyć się na czas trwania kursu. Nie powinien być on krótszy niż 60 godzin.

Artykuły:Zobacz podobne:
Życie dziecka z ADHD na podstawie "Moje kochane ADHD"

ADHDADHD to skrót od angielskiej nazwy Attention Deficit Hyperactivity Disorder, czyli "zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi". Jest

Programy do oceny ryzyka w projekcie

Nowoczesne programy do oceniania ryzyka w projekcie przydają się w wielu firmach, w których wykonuje się projekty. Dzięki tym aplikacjom możliwe jest przeprowadzenie wstępnego identyfikowania ryzyka oraz jego zminimalizowanie. Takie informacje są ważne ponieważ można

Programy mała księgowość

Jeśli rozliczacie się za pomocą księgi przychodów i rozchodów to z pewnością zainteresuje Was nasza oferta. Proponujemy Wam nowoczesne programy do obsługi małej księgowości, które są profesjonalne, innowacyjne i łatwe w obsłudze. Nasza programy księgowe są również ide