Tęcza

Już dzieci zadają nam to pytanie, kiedy tylko ją pierwszy raz zobaczą: mamo, tato, jak powstaje tęcz

Wektorowe wielkości fizyczne

Wielkością wektorową jest siła. To miara oddziaływań fizycznych pomiędzy dwoma ciałami. W układzie S

Ciekawe eksperymenty fizyczne

Wiele osób uważa, że fizyka jest nudna, ale to nieprawda. W tej dziedzinie wiedzy przeprowadzało się