Działy fizyki

Fizyka jest nauką bardzo szeroką, podejmuje wiele tematów, interesuje się również wieloma zjawiskami. Istnieje wiele działów fizyki. Znanym działem fizyki jest mechanika klasyczna. Można w niej wyróżniać trzy dziedziny.

Pierwsza z nich to kinematyka, która opisuje ruch ciał. Druga dziedzina to dynamika, opisująca ruch ciał i zmiany tych ciał pod wpływem ruchu. Z kolei trzecia dziedzina, statyka, zajmuje się ciałami, które pozostają w stanie spoczynku, czyli równowagi. Opiera się ona na zasadach dynamiki. Są trzy takie zasady, sformułował je Isaac Newton.

Drugi dział to elektrodynamika klasyczna. Zajmuje się własnościami i oddziaływaniem obiektów naładowanych. Trzeci dział to termodynamika. Jest to nauka o energii. Jest kilka zasad termodynamiki, są to między innymi: prawo zachowania energii, prawo równocenności stanów układów termodynamicznych, prawo dążenia entropii do 0 ze spadkiem temperatury. Inne dział fizyki to teoria względności Einsteina czy mechanika kwantowa. Jest również wiele szczegółowych działów fizyki.Zobacz podobne:
Ważne wynalazki

Fizyka jako nauka może się poszczycić wieloma istotnymi dla ludzkości wynalazkami. Pierwsze z nich dotyczą wynalezienia maszyn prostych. Są to na przykład koło czy klin. Ludzie już dawno zorientowali się, że ciężar

Złudzenia optyczne w przyrodzie

Nasze oczy ulegają wielu złudzeniom optycznym, które na co dzień spotykamy wokół siebie. Weźmy na przykład piękny zachód Słońca. Zwykle wydaje nam się, że ma ono wtedy ciemnobrunatna barwę, a przecież jeszcze w dzi

Widzimy przeszłość

Wiele osób nie docenia tego, jak fascynująca nauką jest fizyka. Wiele ciekawostek z tej dziedziny wiedzy zaskakuje i zdumiewa. Jak to możliwe, że możemy widzieć przeszłość?