Działy fizyki

Fizyka jest nauką bardzo szeroką, podejmuje wiele tematów, interesuje się również wieloma zjawiskami. Istnieje wiele działów fizyki. Znanym działem fizyki jest mechanika klasyczna. Można w niej wyróżniać trzy dziedziny.

Pierwsza z nich to kinematyka, która opisuje ruch ciał. Druga dziedzina to dynamika, opisująca ruch ciał i zmiany tych ciał pod wpływem ruchu. Z kolei trzecia dziedzina, statyka, zajmuje się ciałami, które pozostają w stanie spoczynku, czyli równowagi. Opiera się ona na zasadach dynamiki. Są trzy takie zasady, sformułował je Isaac Newton.

Drugi dział to elektrodynamika klasyczna. Zajmuje się własnościami i oddziaływaniem obiektów naładowanych. Trzeci dział to termodynamika. Jest to nauka o energii. Jest kilka zasad termodynamiki, są to między innymi: prawo zachowania energii, prawo równocenności stanów układów termodynamicznych, prawo dążenia entropii do 0 ze spadkiem temperatury. Inne dział fizyki to teoria względności Einsteina czy mechanika kwantowa. Jest również wiele szczegółowych działów fizyki.Zobacz podobne:
Ważne wynalazki

Fizyka jako nauka może się poszczycić wieloma istotnymi dla ludzkości wynalazkami. Pierwsze z nich dotyczą wynalezienia maszyn prostych. Są to na przykład koło czy klin. Ludzie już dawno zorientowali się, że ciężar

Dlaczego lata samolot?

Z pewnością wielu z nas nie raz leciało już samolotem. Czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się, jak to się właściwie dzieje, że ta wielka maszyna unosi się w powietrzu? Ab

Siła wiatru

Co roku świat zużywa około 15 biliardów kilowatów energii. Jego odbiorcami jest przemysł, gospodarka, transport jak i również gospodarstwa domowe. Skąd wziąć taką ilość ener