Algorytmy warunkowe

Algorytmy dzielą się najprościej na liniowe, czyli sekwencyjne oraz warunkowe, z rozgałęzieniami. Algorytmy liniowe nie mają żadnych warunków do spełnienia, obejmują one ciąg czynności, które wykonuje się kolejno: jedna po drugiej. Bardzo prostymi przykładami są przepisy kulinarne czy wybieranie numeru telefonu. Algorytmy rozgałęzione są bardziej rozbudowane, uwzględniają wiele sytuacji i spełnianie po drodze określonych warunków. Proces wybierania numeru telefonu również może być dobrym przykładem algorytmu warunkowego.

Dodane zostaną jednak po niego inne sekwencje, na przykład pojawi się pytanie: czy ktoś odebrał telefon? Jeśli tak, to przekazujemy informację. Jeśli nie, również mamy kilka dróg. Pierwszą z nich może być powtórzenie poprzednich kroków, czyli powtórne wybrnie numeru lub odłożenie słuchawki. Algorytmy warunkowe to również wszelkie sekwencje poszukiwania. Pytamy się, czy dana wartość jest właśnie tą, której szukamy? Jeśli tak, kończymy algorytm, jeśli nie, szukamy dalej.Zobacz podobne:
Znane algorytmy

Jest kilka znanych algorytmów, które przeszły do historii. Jednym z nich jest algorytm Euklidesa. Jest to algorytm, który służy do znajdowania największego wspólnego dzielnika, określanego jako NWD. Jest to największy wspólny dzielnik dwóch liczb naturalnych, niekonie

Sposoby prezentacji algorytmów

Jest kilka sposób prezentowania algorytmów. Pierwszym z nich jest słowny opis czynności. Jest to opisywanie tego, co należy zrobić, by osiągnąć zamierzony rezultat. Oprócz słownego opisu, algorytmy można przedstawiać również w postaci listy kroków, schematu blokowego

Algorytmy liniowe

Przykładów algorytmów liniowych możemy do woli szukać w naszym życiu codziennym. Są to takie rodzaje algorytmów, które zawiera czynności wykonywane jedna po drugiej. Bardzo dobrym przykładem takiego algorytmu jest przepis na jakąś potrawę. Można również podać inny: wy