Algorytmy liniowe

Przykładów algorytmów liniowych możemy do woli szukać w naszym życiu codziennym. Są to takie rodzaje algorytmów, które zawiera czynności wykonywane jedna po drugiej. Bardzo dobrym przykładem takiego algorytmu jest przepis na jakąś potrawę. Można również podać inny: wybieranie numeru telefonu. Taki algorytm rozpoczyna się podniesieniem słuchawki, później następuje ciąg takich samych czynności, czyli wybieranie kolejnych cyfr numeru. Następnie przyciskamy klawisz: połącz i czekamy aż osoba pod drugiej stronie podniesie słuchawkę.

Takie algorytmy nie mają żadnych warunków, zawierają jedynie opisy czynności, które wykonuje się jedna po drugiej. Są to bardzo proste algorytmy, wiele z nich również stosuje się w informatyce. Przykładem są proste algorytmy z matematyki, na przykład obliczanie średniej trzech liczb. Krok pierwszy to podanie trzech cyfr. Krok drugi sumowanie, a krok trzeci dzielenie tej sumy przez trzy. Czwarty krok obejmuje wyświetlenie wyniku. Bardziej złożone są algorytmy z warunkami.Zobacz podobne:
Znane algorytmy

Jest kilka znanych algorytmów, które przeszły do historii. Jednym z nich jest algorytm Euklidesa. Jest to algorytm, który służy do znajdowania największego wspólnego dzielnika, określanego jako NWD. Jest to największy wspólny dzielnik dwóch liczb naturalnych, niekonie

Sposoby prezentacji algorytmów

Jest kilka sposób prezentowania algorytmów. Pierwszym z nich jest słowny opis czynności. Jest to opisywanie tego, co należy zrobić, by osiągnąć zamierzony rezultat. Oprócz słownego opisu, algorytmy można przedstawiać również w postaci listy kroków, schematu blokowego

Algorytmy warunkowe

Algorytmy dzielą się najprościej na liniowe, czyli sekwencyjne oraz warunkowe, z rozgałęzieniami. Algorytmy liniowe nie mają żadnych warunków do spełnienia, obejmują one ciąg czynności, które wykonuje się kolejno: jedna po drugiej. Bardzo prostymi przykładami są przep