Algorytmy

Wprowadzenie

Chociaż algorytmy kojarzą nam się głównie z informatyką i matematyką, to często stosujemy je również

Toto-Lotek

Od wielu lat mogliśmy brać regularnie udział w ciekawej loterii organizowanej przez Totalizator Spor

Znane algorytmy

Jest kilka znanych algorytmów, które przeszły do historii. Jednym z nich jest algorytm Euklidesa. Je

Sposoby prezentacji algorytmów

Jest kilka sposób prezentowania algorytmów. Pierwszym z nich jest słowny opis czynności. Jest to opi

Sortowanie

W informatyce bardzo często spotykamy operację sortowania. Sortuje się różne elementy, liczby, nazwy

Algorytmy warunkowe

Algorytmy dzielą się najprościej na liniowe, czyli sekwencyjne oraz warunkowe, z rozgałęzieniami. Al

Algorytmy liniowe

Przykładów algorytmów liniowych możemy do woli szukać w naszym życiu codziennym. Są to takie rodzaje

Algorytmika

Algorytmika jest to nauka o algorytmach, to część informatyki. Zajmuje się budowaniem algorytmów i b