Algorytmika

Algorytmika jest to nauka o algorytmach, to część informatyki. Zajmuje się budowaniem algorytmów i badaniem utworzonych już struktur. Algorytmem nazywamy ciąg czynności, które są skończone i jasno zdefiniowane. Algorytm obejmuje pewien cykl działań, które należy przeprowadzić według ściśle określonego porządku, jedno po drugim. W codziennym życiu bardzo ciekawym ale jednocześnie chyba najprostszym sposobem na zrozumienie czym jest argotyzm jest podanie przepisu kulinarnego jako przykładu. To również skończony ciąg czynności, które należy wykonać w określonym porządku, alby doprowadziły do pożądanego rezultatu.

Jeśli się o czymś zapomni i nie doda jakiegoś składnika potrawa nie będzie taka, jakiej oczekiwaliśmy. Tak również jest w przypadku algorytmów w informatyce. Algorytm jest jednoznacznym przepisem na jakieś działanie. Nie ma żadnej innej drogi, która da nam dokładnie taki sam efekt. Wyróżnia się wiele typów i rodzajów algorytmów w informatyce, na przykład dziel i zwyciężaj czy algorytmy poszukiwania.Zobacz podobne:
Znane algorytmy

Jest kilka znanych algorytmów, które przeszły do historii. Jednym z nich jest algorytm Euklidesa. Jest to algorytm, który służy do znajdowania największego wspólnego dzielnika, określanego jako NWD. Jest to największy wspólny dzielnik dwóch liczb naturalnych, niekonie

Sposoby prezentacji algorytmów

Jest kilka sposób prezentowania algorytmów. Pierwszym z nich jest słowny opis czynności. Jest to opisywanie tego, co należy zrobić, by osiągnąć zamierzony rezultat. Oprócz słownego opisu, algorytmy można przedstawiać również w postaci listy kroków, schematu blokowego

Algorytmy warunkowe

Algorytmy dzielą się najprościej na liniowe, czyli sekwencyjne oraz warunkowe, z rozgałęzieniami. Algorytmy liniowe nie mają żadnych warunków do spełnienia, obejmują one ciąg czynności, które wykonuje się kolejno: jedna po drugiej. Bardzo prostymi przykładami są przep